Μαθήματα εκπαίδευσης στο Δήμο Μουδανιών

Μαθήματα εκπαίδευσης στο Δήμο Μουδανιών

Ο Δήμος Μουδανιών σας ενημερώνει ότι πρόκειται να λειτουργήσουν τμήματα μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στο Δήμο μας το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, και ειδικότερα του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Χαλκιδικής.

Τα μαθήματα αφορούν τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

  1. Ελληνική Γλώσσα-Ιστορία
  2. Ευρωπαϊκές Γλώσσες-Ευρωπαϊκή Ιστορία
  3. Περιβάλλον-τουρισμός-ανάπτυξη
  4. Βασικές γνώσεις Μαθηματικών
  5. Τεχνολογίες Πληροφορικής- Επικοινωνιών
  6. Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα-Υποχρεώσεις
  7. Πολιτισμός-Τέχνες-Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
  8. Οικονομία-Διοίκηση-Επιχειρήσεις
  9. Ειδικά Προγράμματα

Για την συμπλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητη και η φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μουδανιών, τις ώρες λειτουργίας του Δήμου. Αρμόδια υπάλληλος: Μυλωνοπούλου Ζωή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2373350208.

Η Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης του Δήμου Μουδανιών

Κίπριγλη-Δαλαμπίρα Δέσποινα


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *